SZKOŁA PODSTAWOWA - Fundacja

Idź do spisu treści

Menu główne

SZKOŁA PODSTAWOWA

NASZE PLACÓWKI > SZKOŁA PODSTAWOWANiepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna
"Bajeczne Wzgórza"


    Nasza placówka jest miejscem, w którym każde dziecko jest najważniejsze, a zespół pracujących z nim specjalistów, na problemy ucznia, stara się spoglądać jego oczyma. Nadrzędnymi celami NSPS „Bajeczne Wzgórza” są wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości, wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, jego personalizacja i socjalizacja, wspomaganie rozwoju mowy i umiejętności porozumiewania się, rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności w zakresie czynnym i biernym, kształcenie spontanicznej ekspresji słownej, oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne, wpływające na rozwój dziecka.


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Oferta edukacyjna:NSPS zapewnia edukację, kompleksową pomoc pedagogiczno - psychologiczną i psychiatryczną dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych.

Szkoła i dowóz dzieci są bezpłatne.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  • Podanie o przyjęcie do szkoły ---------> Pobierz

  • Rozmowa kwalifikacyjnaSiedziba
Niepubliczna Szkoła P
odstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza”
Dobrocin, ul. Kościuszki 14a, 58-203 Dzierżoniów

K
ontakt
668-241-302 – dyrektor szkoły

608-851-223 - dyrektor ds. dydaktycznychNaszym celem jest szeroko pojęta integracja!


 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego