O FUNDACJI - Fundacja

Idź do spisu treści

Menu główne

O FUNDACJI

FUNDACJA
 

  "Najbardziej niezmiennym
i ważnym pytaniem życia jest:
Co robisz dla innych ?"


Martin Luther King JrFundacja Pokolorujmy Szarość powstała na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin, a także osób starszych, chorych i samotnych, zwłaszcza tych pochodzących z terenów wiejskich. Oferujemy kompleksową rehabilitację ruchową, terapię pedagogiczną i logopedyczną, a także wsparcie psychologiczne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i osób starszych dotkniętych chorobą.

Fundatorami i założycielami Fundacji są specjaliści z wieloletnim stażem z zakresu oligofrenopedagogiki i neurologopedii. Znając z doświadczenia problemy związane z opieką i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza tych pochodzących z terenów wiejskich, brak kompleksowej wielospecjalistycznej opieki, a także brak form wsparcia dla osób starszych, chorych i wykluczonych ze społeczności lokalnej postanowiono stworzyć miejsce, w którym będzie oferowana im pomoc na miarę ich potrzeb i możliwości.

Nazwa Fundacji Pokolorujmy Szarość oznacza, że rzeczywistość każdego człowieka, zwłaszcza dotkniętego chorobą i niepełnosprawnością, nie musi być szara, smutna i monotonna, że dzięki ludziom dobrej woli, których jak śpiewał Czesław Niemen jest więcej możemy sprawić, że życie tych ludzi nabierze całej gamy barw i kolorów, będzie bogate, ciekawe i szczęśliwsze.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego